Patent veya Faydalı Model alınması başvuru öncesi yenilik sorgulamasından başlayan ve başvurunun yapılması ve bu süreçteki evrak yazışmalarının yapılması ve belgenin alınması hatta yıllık yenilemelerin de takip edilmesini gerektiren ciddi bir süreçtir."

Patent – Faydalı Model ;
Belirli bir süre içerisinde başkalarının buluş hakkını izin olamadan üretileme, satılma ve kullanımının engellemesine ve bu hakkın elinde bulundurana tekel hakkı tanınmasına denir.

Patent Başvurusu Öncesi Yapılması Gerekenler
Başvuru yapmadan öncelikle başvuru konusu bir buluş olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Patent kanun Hükmüünde Kararnemede buluş niteliği taşımayan konular şöyledir,

• Matematiksel metodlar, teoriler, keşifler buluş konusu değildir.
• Zihinsel, ticari ve oyunla ilgili planlar ve kurallar (mesela bir dil üğrenme yöntemi, bir iş planı)
• Edebi eserler, sanatsal eserler ve bilgisayar yazılımları
• Teknik yönü olmayan bir bilginin derlenmesi ve sunulması
• İnsanların ve hayvanların vücutlarına uygulanacak tedavi usullleri ve yöntemler
Tüm bu kapsamdaki konular buluş kapsamnında değerlendirilmez ancak bir örnek vermek gerekirse yazılımlara patent verilemezken yazılımla çalışan bir cihaza patent verilebilir

Buluş Patent Olarak mı Faydalı Model Olarak mı Tercih Edilmeli?
Başvuru yapmadan patent ve Faydalı Model hakkında bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. İki kavram için Patent Nedir? Yazımıza bakınız

Patent Sorgulama Yapılması
Bir buluşun hayata geçirilmesi ticarileşmesi uzun bir zaman ve maddi kaynak gerektiren süreçlerdir. Bu nedenle buluşumuzun gerçekten yeni olup olmadığının sorgulanması çok önemlidir. Bu hem zaman hem de maddi kayıpları önleyecek bir süreçtir.

Patent Başvuru Evraklarının Hazırlanması
Patent ve Faydalı model iki başvuru şeklinde de hazırlanacak evraklar aynıdır. Patent Başvurusu evrakları;

• Tarifname
• İstemler
• Özet
• Buluşa ait çizim
• Özet

Patent Başvurusu
Patent başvurusu evrakları hazırlandıktan sonra Sağlam Patent Vekil ofis aracılığı ile başvuru online ortamda yapılır.

Patent Başvuru Süreci
1. Online Patent Başvurusu
2. Başvuru Şekli olarak incelenir (1-3 gün)
3. Şekli eksiklik varsa (Tamamlama süresi 3 Ay)
4. Varsa Şekli ekssiklik tamamlanır
5. Şekli uygunluk yazısı
6. Araştırma raporu (Başvuru tarihinden itibaren 15 ay içerisinde yapılabilir)
7. Araştırma raporu talebi
8. Sistem Tercihi
9. İncelemesiz Sistem tercih edilirse İncelemesiz Patent Belgesi Alınır
10. İncelemeli Sistem Tercih edilirse,
11. İnceleme Talebi
12. Olumlu olması durumunda
13. İncelemeli Patent Belgesi Alınır
14. Başvuru tarihinden itibaren her yıl yeileme ücreti ödenmesi gereklidir.
15. Patent Belgesi yayını

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.