Başvuru veya tescil sahibi, belirlenen ücretler karşılığında Kurumdan aşağıdaki belgeleri talep edebilmektedir.

Rüçhan Hakkı Belgesi: Türkiye’de usulüne uygun olarak yapılmış tasarım başvurusuna veya tesciline dayanarak (söz konusu başvurudan 6 ay içinde) Paris Sözleşmesi veya Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasına taraf ülkelerden birinde rüçhan talebi ile başvuru yapmak isteyen hak sahipleri, yabancı ülkede yapacakları başvuru esnasında Kurumumuzdan alacakları Rüçhan Hakkı Belgesi’ni sunmak zorundadırlar. Bunun için ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ve talep dilekçesi sunulmalıdır.

Tasarım Tescil Belgesi Sureti: Tasarım sahibinin talebi halinde tescil belgesi sureti verilir. Bu işlem için ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ve talep formu sunulmalıdır.

Tasarım Sicil Sureti: Tasarım sicili alenidir. Yayımlanmış bir tasarım tescil başvurusuna ilişkin tüm gerçek veya tüzel kişiler sicil sureti talebinde bulunabilir. Sicil sureti isteminde, ilgili ücretin ödendiğini gösterir bilgi ve talep formunun Kurum’a verilmesi gerekmektedir.
 

1
Paatent.com Whatsapp iletişim sistemine hoşgeldiniz. Bu sistem üzerinden direkt iletişime geçebilirsiniz.